Med hjälp av DFS-namnområden kan du gruppera delade mappar som finns på olika servrar i ett eller flera logiskt strukturerade namnområden. Varje namnområde visas för användarna som en enda delad mapp med en serie undermappar. Namnområdets underliggande struktur kan emellertid bestå av ett flertal delade mappar som finns på olika servrar och på olika platser.

Den här strukturen ökar tillgängligheten och ansluter automatiskt användarna till delade mappar på samma AD DS-plats, om det finns några, i stället för att vidarebefordra dem via WAN-anslutningar.

OBS

De flesta aktiviteterna kräver att du tillhör gruppen Domänadministratörer i Active Directory Domain Services (AD DS), om du inte har delegerats tillräcklig behörighet. När du hanterar en fjärrserver kan du också behöva tillhöra den lokala gruppen Administratörer på den server du vill hantera. Mer information finns i Delegera hanteringsbehörigheter för DFS-namnområden.


Innehåll