Voer de volgende procedure uit om een lid toe te voegen aan een replicatiegroep

Een lid toevoegen aan een replicatiegroep
  1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op DFS-beheer.

  2. Klik in de consolestructuur onder het knooppunt Replicatie met de rechtermuisknop op een replicatiegroep en klik op Nieuw lid.

  3. Volg de aanwijzingen van de wizard Nieuw lid.

    Raapleeg de sectie Overwegingen voor prestaties in Een gerepliceerde map het kenmerk Alleen-lezen geven op een bepaald lid voordat u een lid van een replicatiegroep het kenmerk Alleen-lezen geeft.

    Zie Een failover-cluster aan een replicatiegroep toevoegen als u een failovercluster wilt opnemen in een replicatiegroep.

Opmerking

Configuratiewijzigingen worden niet onmiddellijk op alle leden toegepast. De nieuwe configuratie moet naar alle domeincontrollers worden gerepliceerd en alle leden van de replicatiegroep moeten de wijzigingen ophalen bij de dichtstbijzijnde domeincontroller. Hoeveel tijd dit kost, is afhankelijk van de replicatielatentie van AD DS en van het lange pollinginterval (60 minuten) op de leden. Als u configuratiewijzigingen onmiddellijk op wilt vragen, opent u een opdrachtpromptvenster en typt u vervolgens, één keer voor elk lid van de replicatiegroep, de volgende opdracht: dfsrdiag.exe PollAD /Member:DOMAIN\Server1.


Inhoudsopgave