Met DFS-replicatie kunt u de inhoud van mapdoelen synchroon houden, zodat gebruikers dezelfde bestanden zien, ongeacht het mapdoel waarnaar de clientcomputer wordt verwezen.

Mapdoelen repliceren met DFS-replicatie
  1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op DFS-beheer.

  2. Klik in de consolestructuur onder het knooppunt Naamruimten met de rechtermuisknop op een map met twee of meer mapdoelen en klik op Map repliceren.

  3. Volg de instructies in de wizard Map repliceren.

Opmerking

Configuratiewijzigingen worden niet onmiddellijk op alle leden toegepast. De nieuwe configuratie moet naar alle domeincontrollers worden gerepliceerd en alle leden van de replicatiegroep moeten de wijzigingen ophalen bij de dichtstbijzijnde domeincontroller. Hoeveel tijd dit kost, is afhankelijk van de replicatielatentie van AD DS en van het lange pollinginterval (60 minuten) op de leden. Als u configuratiewijzigingen onmiddellijk op wilt vragen, opent u een opdrachtpromptvenster en typt u vervolgens, één keer voor elk lid van de replicatiegroep, de volgende opdracht: dfsrdiag.exe PollAD /Member:DOMAIN\Server1.


Inhoudsopgave