Voer de volgende procedures uit als u het replicatieschema of de bandbreedte voor een replicatiegroep of verbinding wilt bewerken of replicatie wilt forceren voor een specifiek lid van een replicatiegroep.

Het replicatieschema en de bandbreedte bewerken
 • Voer de volgende stappen uit om het replicatieschema en de bandbreedte voor een replicatiegroep te bewerken:

  1. Klik in de consolestructuur onder het knooppunt Replicatie met de rechtermuisknop op de replicatiegroep waarvoor u het schema wilt bewerken en klik op Schema voor replicatiegroep bewerken.

  2. Bepaal in het dialoogvenster Schema bewerken wanneer de replicatie moet optreden en hoeveel bandbreedte maximaal voor de replicatie kan worden gebruikt.

 • Voer de volgende stappen uit om het replicatieschema en de bandbreedte voor een bepaalde verbinding te bewerken:

  1. Selecteer de gewenste replicatiegroep in de consolestructuur onder het knooppunt Replicatie.

  2. Klik op het tabblad Verbindingen met de rechtermuisknop op de verbinding die u wilt bewerken en klik vervolgens op Eigenschappen.

  3. Klik op het tabblad Schema, selecteer Aangepast verbindingsschema en klik op Schema bewerken.

  4. Bepaal in het dialoogvenster Schema bewerken wanneer de replicatie moet optreden en hoeveel bandbreedte maximaal voor de replicatie kan worden gebruikt.

Opmerking

Configuratiewijzigingen worden niet onmiddellijk op alle leden toegepast. De nieuwe configuratie moet naar alle domeincontrollers worden gerepliceerd en alle leden van de replicatiegroep moeten de wijzigingen ophalen bij de dichtstbijzijnde domeincontroller. Hoeveel tijd dit kost, is afhankelijk van de replicatielatentie van AD DS en van het lange pollinginterval (60 minuten) op de leden. Als u configuratiewijzigingen onmiddellijk op wilt vragen, opent u een opdrachtpromptvenster en typt u vervolgens, één keer voor elk lid van de replicatiegroep, de volgende opdracht: dfsrdiag.exe PollAD /Member:DOMAIN\Server1.

Replicatie direct forceren
 1. Selecteer de gewenste replicatiegroep in de consolestructuur onder het knooppunt Replicatie.

 2. Klik op het tabblad Verbindingen.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het lid dat u wilt gebruiken voor de replicatie en klik vervolgens op Nu repliceren.


Inhoudsopgave