Základní disky podporují pouze primární oddíly, rozšířené oddíly a logické jednotky. Základní disky byly podporovány již operačním systémem MS-DOS, ale dynamické disky jsou podporovány až od systému Windows 2000.

Následující operace můžete provádět pouze tehdy, pokud máte minimální oprávnění jako Backup Operator nebo Administrator.

Poznámka

Rozhodnutí o převedení dynamického disku na základní disk může mít určité důsledky, které je nejprve nutné pečlivě zvážit. Další informace týkající se základních a dynamických disků a rozhodování o tom, který typ používat, naleznete na webu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64133 (stránka může být v angličtině).

Poznámka

Před převedením disků ukončete všechny programy běžící na těchto discích.

Změna dynamického disku zpět na základní disk

Změna dynamického disku zpět na základní disk pomocí rozhraní systému Windows
 1. Proveďte zálohu všech svazků na disku, který chcete převést z dynamického na základní.

 2. V programu Správa disků klikněte pravým tlačítkem na každý svazek na dynamickém disku, který chcete převést na základní disk, a potom klikněte na příkaz Odstranit svazek.

 3. Po odstranění všech svazků na disku klikněte na disk pravým tlačítkem a klikněte na příkaz Převést na základní disk.

Další požadavky

 • Disk, který budete převádět zpět na základní disk, nesmí obsahovat žádné svazky ani data. Pokud chcete zachovat data, zazálohujte je nebo je před převodem disku na základní disk přesuňte do jiného svazku.

 • Po převodu dynamického disku zpět na základní disk bude na tomto disku možné vytvářet pouze oddíly a logické jednotky.

Změna dynamického disku zpět na základní disk pomocí příkazového řádku
 1. Proveďte zálohu všech svazků na disku, který chcete převést z dynamického na základní.

 2. Otevřete okno příkazového řádku a zadejte příkaz diskpart.

 3. Do příkazového řádku programu DISKPART zadejte příkaz list disk. Doporučujeme poznamenat si číslo disku, který chcete převést na základní.

 4. Do příkazového řádku programu DISKPART zadejte příkaz select disk <disknumber>.

 5. Do příkazového řádku programu DISKPART zadejte příkaz detail disk <disknumber>.

 6. Pro každý svazek na daném disku zadejte do příkazovéhoo řádku programu DISKPART příkaz select volume= <volumenumber> a potom příkaz delete volume.

 7. Do příkazového řádku programu DISKPART zadejte příkaz select disk <disknumber>. Zadejte číslo disku, který chcete převést na základní disk.

 8. Do příkazového řádku programu DISKPART zadejte příkaz convert basic.

Hodnota Popis

list disk

Zobrazí seznam disků a informace o nich, například velikost, velikost dostupného volného místa, zda je disk základní nebo dynamický a zda disk používá typ oddílu hlavní spouštěcí záznam (MBR) nebo tabulku oddílů GUID (GPT). Disk označený hvězdičkou (*) je aktivní.

select disk disknumber

Vybere požadovaný disk, kde disknumber je číslem disku, a aktivuje ho.

detail disk disknumber

Zobrazí vlastnosti vybraného disku a svazků na tomto disku.

select volume disknumber

Vybere požadovaný svazek, kde disknumber je číslem svazku, a aktivuje ho. Pokud není zadán žádný svazek, vypíše příkaz select právě aktivní svazek. Svazek můžete určit číslem, písmenem označujícím jednotku nebo cestou přípojného bodu. Vybráním určitého svazku na základním disku současně aktivujete odpovídající oddíl.

delete volume

Odstraní vybraný svazek. Nelze odstranit systémový svazek, spouštěcí svazek nebo jakýkoli jiný svazek, který obsahuje aktivní stránkovací soubor nebo stav systému (výpis paměti).

convert basic

Převede prázdný dynamický disk na základní disk.

Další požadavky

 • Disk, který budete převádět zpět na základní disk, nesmí obsahovat žádné svazky ani data. Pokud chcete zachovat data, zazálohujte je nebo je před převodem disku na základní disk přesuňte do jiného svazku.

 • Po převodu dynamického disku zpět na základní disk bude na tomto disku možné vytvářet pouze oddíly a logické jednotky.

Další informace