Pro zajištění vyššího komfortu umožňuje systém Windows 7 správcům a uživatelům používat k přihlašování k počítačům biometrická zařízení pro snímání otisků prstů, přidělovat zvýšená oprávnění prostřednictvím nástroje Řízení uživatelských účtů a provádět základní správu zařízení pro snímání otisků prstů. Správci mohou biometrická zařízení pro snímání otisků prstů spravovat v Zásadách skupiny povolováním, omezováním nebo blokováním jejich používání.

Co je biometrika?

Stále větší počet počítačů, zejména přenosných počítačů, obsahuje integrované čtečky otisků prstů. Čtečky otisků prstů lze používat k identifikaci a ověřování uživatelů v systému Windows. Až dosud neexistovala v systému Windows pro biometrická zařízení nebo pro aplikace podporující biometriku standardní podpora. Výrobci počítačů byli nuceni ke svým produktům dodávat software zajišťující podporu biometrických zařízení. Tato skutečnost způsobovala, že používání těchto zařízení pro uživatele a jejich správa pro správce byly stále obtížnější.

Systém Windows 7 obsahuje architekturu WBF (Windows Biometric Framework), která čtečky otisků prstů a další biometrická zařízení zpřístupňuje jednotným způsobem aplikacím vyšší úrovně, a tak zajišťuje konzistentní uživatelský komfort při zjišťování a spouštění aplikací pro snímání otisků prstů. Uvedené funkce jsou zajišťovány následujícím způsobem:

  • Položka Biometrická zařízení v Ovládacích panelech umožňuje uživatelům řídit dostupnost biometrických zařízení a možnost jejich použití k přihlašování k místnímu počítači nebo doméně.

  • Nástroj Správce zařízení podporuje správu ovladačů pro biometrická zařízení.

  • Poskytovatel pověření podporuje povolování a konfiguraci používání biometrických dat pro přihlašování k místnímu počítači a k provádění zvyšování oprávnění nástroje Řízení uživatelských účtů.

  • Nastavení Zásad skupiny slouží k povolování, zakazování nebo omezování používání biometrických dat pro místní počítač nebo doménu. Nastavení Zásad skupiny může rovněž bránit instalaci softwaru ovladače biometrického zařízení nebo vynutit odinstalaci softwaru ovladače biometrického zařízení.

  • Software ovladače biometrického zařízení je dostupný na webu Windows Update.

Kdo může chtít používat biometrická zařízení?

Biometrická zařízení pro čtení otisků prstů představují pohodlný způsob, jakým se uživatelé mohou přihlašovat k počítačům a přidělovat zvýšená oprávnění prostřednictvím nástroje Řízení uživatelských účtů.

Jaké jsou výhody nových biometrických funkcí?

Nové biometrické funkce poskytují konzistentní způsob implementace aplikací podporujících biometrické údaje v podobě otisků prstů a správu biometrických zařízení u samostatných počítačů nebo v síti. Architektura WBF (Windows Biometric Framework) usnadňuje uživatelům a správcům konfiguraci a řízení biometrických zařízení v místním počítači nebo v doméně.

Jaký mají tyto změny vliv na biometriku?

Představení architektury WBF (Windows Biometric Framework) umožňuje integraci biometrických zařízení pro snímání otisků prstů se systémy Windows. Zajišťuje konzistentní uživatelský komfort při přihlašování do systému Windows a při zvyšování oprávnění nástroje Řízení uživatelských účtů. Navíc zajišťuje společný soubor bodů pro zjišťování a integraci, díky nimž mohou uživatelé jednotným způsobem používat různá zařízení a aplikace. Architektura WBF (Windows Biometric Framework) také obsahuje řídicí funkce, které správcům umožňují řídit nasazování biometrických zařízení pro snímání otisků prstů v rozlehlých sítích.


Obsah