Heslo vlastníka čipu TPM (Trusted Platform Module) určuje, kdo je vlastník čipu TPM. Vlastníkem čipu TPM je ten, kdo dokáže na čipu TPM nastavit heslo. Pro každý čip TPM existuje pouze jedno heslo vlastníka, takže kdokoli toto hesla zná, se tímto prakticky vlastníkem stává. Vlastník čipu TPM může naplno využít všechny funkce čipu TPM. Jakmile je vlastník jednou určen, nemůže si žádný jiný uživatel nebo program nárokovat vlastnictví čipu TPM. Vypnout, zapnout nebo vymazat čip TPM (aniž by byl u počítače fyzicky přítomen) může pouze vlastník čipu TPM, například tím, že použije ze vzdáleného počítače nástroje příkazového řádku. Převzetí vlastnictví čipu TPM může být součástí inicializačního procesu. Další informace naleznete v tématu Nastavení čipu TPM k prvnímu použití.

Aplikace (včetně nástroje BitLocker Drive Encryption) mohou inicializační proces spustit automaticky. Pokud povolíte program BitLocker a nespustíte inicializaci čipu TPM ručně, bude heslo vlastníka čipu TPM vytvořeno automaticky a uloženo na stejné místo jako heslo pro obnovení nástroje BitLocker.

Heslo vlastníka čipu TPM může být uloženo na jednotce USB flash nebo ve složce, která není umístěna v místním počítači. Lze ho také vytisknout. Pro akce, které mohou být provedeny pouze vlastníkem čipu TPM, lze v modulu snap-in Správa čipu TPM zvolit, že bude jako heslo zadáno nebo použito dříve uložené heslo.

Příkazy, které jsou uživatelům pro čip TPM k dispozici, jsou definovány skupinou Trusted Computing Group. Další informace naleznete v části Owner Permission Settings (Nastavení vlastnických oprávnění) specifikací Structures of the TPM (Struktury TPM), které jsou k dispozici na webové stránce organizace TCG (Trusted Computing Group) na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69584 (stránka může být v angličtině).