Správa čipu TPM není obvykle nikterak obtížná. Pokud není možné inicializační proceduru dokončit, zkontrolujte následující možnosti:

 • Pokud není čip TPM systémem Windows nalezen, ujistěte se, zda má hardware vašeho počítače kompatibilní čip TPM a systém BIOS. Také se přesvědčte o tom, zda nebyla nakonfigurována určitá nastavení systému BIOS, která by čip TPM před operačním systémem skrývala.

 • Pokud se pokoušíte inicializovat čip TPM jako součást nastavení nástroje BitLocker, zkontrolujte, jaký ovladač čipu TPM je v počítači nainstalován. Doporučujeme vždy používat jeden z ovladačů čipu TPM poskytovaných společností Microsoft k nástroji BitLocker. Jestliže je nainstalován ovladač čipu TPM od jiné společnosti, může to bránit v zavedení výchozího ovladače čipu TPM a způsobit, že bude nástroj BitLocker hlásit, že počítač není čipem TPM vybaven. Pokud máte nainstalován ovladač od jiné společnosti, odeberte ho a potom se pokuste čip TPM inicializovat znovu. V následující tabulce jsou uvedeny tři standardní ovladače čipu od společnosti Microsoft.

  Název ovladače Výrobce

  Trusted Platform Module 1.2

  (Standardní)

  Broadcom Trusted Platform Module (A1), v1.2

  Broadcom

  Broadcom Trusted Platform Module (A2), v1.2

  Broadcom

 • Pokud již byl čip TPM někdy předtím inicializován a nemáte heslo vlastníka, bude pravděpodobně nutné vymazat nebo resetovat čip TPM, a obnovit tak výchozí tovární nastavení. Další informace naleznete v tématu Vymazání čipu TPM.

  Upozornění

  V důsledku vymazání čipu TPM může dojít ke ztrátě dat. Aby bylo možné se této ztrátě dat vyhnout, ujistěte se, zda máte k dispozici metodu obnovy pro data chráněná a šifrovaná čipem TPM.

Vzhledem k tomu, že je zabezpečovací hardware TPM fyzickou součástí vašeho počítače, může být užitečné přečíst si návody nebo pokyny, které vám byly dodány společně s počítačem, nebo navštívit webové stránky výrobce. Několik informací, které vám mohou pomoci se získáním informací o čipu TPM, naleznete v tématu Ruční nastavení čipu TPM.