Tato část obsahuje postupy pro konfiguraci nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše. Obsažena jsou následující témata:

Poznámka

K zobrazení a konfiguraci některých nastavení nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše můžete použít také modul Vzdálená plocha pro prostředí Windows PowerShell. Další informace o použití prostředí Windows PowerShell se Vzdálenou plochou naleznete v technických odkazech pro Vzdálenou plochu (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139898 (Stránka může být v angličtině.)).

Další informace


Obsah