Chcete-li uživatelům poskytnout přístup k virtuálním plochám prostřednictvím nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše, musíte nakonfigurovat server Hostitel relací vzdálené plochy (hostitel relací VP), který bude poskytovat přesměrování na virtuální plochy. Virtuální plochy zahrnují virtuální počítače ve fondech virtuálních ploch a virtuálních osobních plochách.

Poznámka

Server Hostitel relací VP nakonfigurovaný pro přesměrování je nutný, jen pokud hodláte poskytovat virtuální plochy uživatelům prostřednictvím nástroje Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše.

Chcete-li nakonfigurovat server Hostitel relací VP, aby poskytoval přesměrování na virtuální plochy, musíte v počítači se systémem Windows Server 2008 R2 provést následující akce:

Další informace


Obsah