WMI (Windows Management Instrumentation) er den primære kilde til administrationsdata og administrationsfunktioner på lokale computere og fjerncomputere, der kører Microsoft Windows-operativsystemer. Du kan hente WMI-administrationsdata direkte ved hjælp af scripts og programmer eller via administrationsprogrammer til større virksomheder, f.eks. Microsoft Systems Management Server (SMS) og Microsoft Operations Manager (MOM). Du kan bruge scripter, der er skrevet i et vilkårligt scriptsprog, som er kompatibelt med Windows Script Host.

Fra og med Windows Vista kan programmer eller scripts, der bruger WS-Management-protokollen, hente WMI-data via Windows Fjernadministration.

WMI er Microsofts implementering af WBEM, som er en brancheorganisation, der etablerer standarder for adgang til og deling af administrationsoplysninger på større netværk. WMI er kompatibelt med WBEM, og det giver integreret understøttelse af CIM (Common Information Model), som er den datamodel, der beskriver objekterne i større virksomheders administrationsmiljøer.

WMI omfatter et CIM-kompatibelt objektlager og CIM Objektadministration. Objektlageret indeholder objektdefinitioner, som leverer data til hardware og software, der kan administreres. Eksempler på WMI-klasser er Win32-klasser, f.eks. Win32_Printer eller Win32_ComputerSystem og StdRegProv, som leverer registreringsdatabasedata.

CIM Objektasministration håndterer indsamlingen og manipuleringen af objekterne i lageret og indsamler oplysninger fra WMI-providere. WMI-providere er mellemled mellem WMI og komponenter i operativsystemet, drivere, programmer og andre systemer. Der findes flere systemværktøjer til administration af Windows, der understøtter WMI.

Yderligere referencer

  • Du kan finde flere oplysninger om brugen af WMI-objektet til konfiguration af WMI-indstillinger og sikkerhed op en fjerncomputer eller en lokal computer under Oversigt over WMI-kontrol.

  • Du kan finde flere oplysninger om udvikling af scripter og programmer, der bruger WMI-data og -funktioner under WMI (Windows Management Instrumentation).

  • Hvis du vil have oplysninger om brug af kommandolinjegrænsefladen til WMI, skal du se kommandolinjebrugen af WMI-kontrolkommandolinje (Windows Management Instrumentation ) (Wmic.exe) ved at køre wmic.exe -? ved en kommandoprompt.