כדי לשנות הרשאות או למחוק משתמשים מורשים

 1. פתח את מסוף 'בקרת WMI': לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד wmimgmt.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. בעץ המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בקרת WMI ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. לחץ על הכרטיסיה אבטחה.

 4. בחר את מרחב השמות שעבורו ברצונך לשנות את ההרשאות של משתמש או קבוצה או למחוק משתמש או קבוצה ולאחר מכן לחץ על אבטחה.

 5. בתיבת הדו-שיח אבטחה, תחת שם, בחר את המשתמש או הקבוצה שאותם ברצונך להסיר או שאת הרשאותיהם ברצונך לשנות.

 6. בצע אחד מהשלבים הבאים:

  • כדי להסיר משתמש או קבוצה, לחץ על הסר.

  • כדי לשנות הגדרות אבטחה, תחת הרשאות, שנה את ההרשאות שמותרות או שאינן מותרות עבור המשתמש או הקבוצה על-ידי ניקוי או בחירה בתיבות הסימון המתאימות.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע משימה זו, עליך להיות מנהל מערכת או להשתמש בחשבון תחום שהוא חבר בקבוצה Administrators במחשב שאתה מנהל.

 • אבטחת WMI מאומתת רק כאשר משתמש נכנס לשירותי Windows Management. לכן, כל שינוי שיתבצע בהרשאות משתמש בזמן שהמשתמש יהיה מחובר לא ייכנס לתוקף עד לפעם הבאה שבה ייכנס המשתמש ל- WMI. לדוגמה, אם הגישה של משתמש תבוטל, השינויים לא ייכנסו לתוקף עד שהמשתמש ייצא משירותי Windows Management וינסה להיכנס שוב.

 • באפשרותך לשנות הרשאות של משתמש או קבוצה במחשב מרוחק או מקומי. כדי לגשת למחשב מרוחק, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בקרת WMI, לחץ על חיבור למחשב אחר, לחץ על מחשב אחר ולאחר מכן הקלד את שמו של המחשב שאליו ברצונך להתחבר. אם אתה משתמש ב'בקרת WMI' ממסוף 'ניהול מחשב', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצומת ניהול מחשב כדי להתחבר למחשב השני.

חומר עזר נוסף