Για να τροποποιήσετε δικαιώματα ή να διαγράψετε εξουσιοδοτημένους χρήστες

 1. Ανοίξτε την κονσόλα ελέγχου WMI: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε wmimgmt.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Στο δέντρο της κονσόλας κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Έλεγχος WMI και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.

 4. Επιλέξτε τον χώρο ονομάτων για τον οποίον θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα ενός χρήστη ή ομάδας ή να διαγράψετε έναν χρήστη ή μια ομάδα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ασφάλεια, στην περιοχή Όνομα, επιλέξτε τον χρήστη ή την ομάδα που θέλετε να καταργήσετε ή των οποίων τα δικαιώματα θέλετε να τροποποιήσετε.

 6. Ακολουθήστε ένα από τα εξής βήματα:

  • Για να καταργήσετε τον χρήστη ή την ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  • Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας, στην περιοχή Δικαιώματα, τροποποιήστε τα δικαιώματα που επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται για τον χρήστη ή την ομάδα, κάνοντας απαλοιφή ή επιλέγοντας τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία πρέπει να είστε διαχειριστής ή να χρησιμοποιείτε λογαριασμό τομέα που είναι μέλος της ομάδας Administrators στον υπολογιστή τον οποίο διαχειρίζεστε.

 • Η ασφάλεια WMI επαληθεύεται μόνο όταν ένας χρήστης συνδέεται σε υπηρεσίες διαχείρισης των Windows. Έτσι, οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται στα δικαιώματα ενός χρήστη ενώ ο χρήστης είναι συνδεδεμένος εφαρμόζονται την επόμενη φορά που ο χρήστης συνδέεται στο WMI. Για παράδειγμα, αν ανακληθεί η πρόσβαση ενός χρήστη, οι αλλαγές δεν εφαρμόζονται παρά μόνο αφού ο χρήστης αποσυνδεθεί από τις υπηρεσίες διαχείρισης των Windows και προσπαθήσει να επανασυνδεθεί.

 • Μπορείτε να τροποποιήσετε δικαιώματα χρήστη ή ομάδας σε έναν απομακρυσμένο ή τοπικό υπολογιστή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε απομακρυσμένο υπολογιστή, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Έλεγχος WMI, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με άλλον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλος υπολογιστής και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αν χρησιμοποιείτε τον Έλεγχο WMI από την κονσόλα διαχείρισης υπολογιστή, κάντε δεξιό κλικ στον κόμβο Διαχείριση υπολογιστή για να συνδεθείτε με τον άλλο υπολογιστή.

Πρόσθετες αναφορές