Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε το αποθετήριο WMI

  1. Ανοίξτε την κονσόλα ελέγχου WMI: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε wmimgmt.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  2. Στο δέντρο της κονσόλας κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Έλεγχος WMI και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας/Επαναφορά.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας τώρα ή Επαναφορά τώρα.

Επιπλέον ζητήματα

  • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators στον τοπικό υπολογιστή ή να έχετε λάβει την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Αν ο υπολογιστής συμμετέχει σε τομέα, τα μέλη της ομάδας Domain Admins μπορεί να έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτής της διαδικασίας. Ως καλύτερη πρακτική ασφαλείας, συνιστάται η χρήση της επιλογής Εκτέλεση ως για την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας.

  • Πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής του τοπικού υπολογιστή για να αποθηκεύσετε το αρχείο του αντιγράφου ασφαλείας στον φάκελο %Windir%\System32\Wbem\Repository. Διαφορετικά, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στον φάκελο "Έγγραφα" για το προφίλ του λογαριασμού.

  • Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας τώρα για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του αποθετηρίου με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας ενός καθορισμένου ονόματος αρχείου και στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε επαναφορά από αυτό το αποθηκευμένο αρχείο. Αυτή η προσέγγιση είναι χρήσιμη αν θέλετε να αποθηκεύσετε συγκεκριμένη ρύθμιση παραμέτρων κλάσεων. Μπορείτε, επίσης, να εκτελέσετε την εντολή Winmgmt σε γραμμή εντολών και να πραγματοποιήσετε επαναφορά από το αποθηκευμένο αρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εντολής Winmgmt, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κλικ στην Εκτέλεση και πληκτρολογήστε winmgmt /?