Ved hjelp av kategorien Sertifiseringsbane kan du vise banen fra det merkede sertifikatet til sertifiseringsinstansen som utstedte sertifikatet.

Før et sertifikat klareres, må Windows bekrefte at sertifikatet kommer fra en klarert kilde. Denne verifiseringsprosessen kalles banevalidering.

Under banevalidering behandles fellesnøkkelsertifikater og deres utstedersertifikater hierarkisk helt til sertifikatbanen avsluttes med et klarert, selvsignert sertifikat. Dette er vanligvis et rotsertifikat fra en sertifiseringsinstans. Hvis det oppstår problemer med ett av sertifikatene i banen, eller hvis et sertifikat ikke blir funnet, anses sertifiseringsbanen som en ikke-klarert sertifiseringsbane.

En typisk sertifiseringsbane omfatter et rotsertifikat og ett eller flere midlertidige sertifikater. Ved å klikke Vis sertifikat kan du også få mer informasjon om sertifikatene for hver sertifiseringsinstans i banen.

Flere referanser


Innholdsfortegnelse