Używając karty Ścieżka certyfikacji, można wyświetlić ścieżkę od wybranego certyfikatu do urzędów certyfikacji, które wydają ten certyfikat.

Zanim certyfikat stanie się certyfikatem zaufanym, system Windows musi sprawdzić, czy pochodzi on z zaufanego źródła. Ten proces weryfikacji jest nazywany sprawdzaniem poprawności ścieżki.

Sprawdzanie poprawności ścieżki obejmuje przetwarzanie certyfikatów kluczy publicznych oraz certyfikatów ich wystawcy w sposób hierarchiczny aż do zakończenia ścieżki certyfikacji na zaufanym certyfikacie z podpisem własnym. Zazwyczaj jest to certyfikat głównego urzędu certyfikacji. Jeśli wystąpił problem z jednym certyfikatem w ścieżce lub nie można znaleźć certyfikatu, ścieżka certyfikacji będzie uznana za niezaufaną.

Typowa ścieżka certyfikacji zawiera certyfikat główny i jeden lub więcej certyfikatów pośrednich. Klikając przycisk Wyświetl certyfikat, można dowiedzieć się więcej o certyfikatach dla każdego urzędu certyfikacji w ścieżce.

Dodatkowe informacje


Spis treści