Certyfikaty zarchiwizowane to certyfikaty, które wygasły lub zostały odnowione. W wielu przypadkach dobrą praktyką jest zachowywanie certyfikatów zarchiwizowanych zamiast ich usuwania. Zachowanie certyfikatu zarchiwizowanego może być na przykład potrzebne do weryfikacji podpisów cyfrowych starych dokumentów podpisanych przy użyciu klucza z certyfikatu, który wygasł lub został odnowiony.

Do wykonania tej procedury jest wymagana przynależność co najmniej do grupy Użytkownicy lub Administratorzy lokalni. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby wyświetlić certyfikaty zarchiwizowane
  1. Otwórz przystawkę Certyfikaty dla użytkownika, komputera lub usługi.

  2. W menu Widok kliknij polecenie Opcje.

  3. W obszarze Pokaż następujące elementy zaznacz pole wyboru Archiwizowane certyfikaty, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Kliknij jeden z magazynów certyfikatów. W okienku szczegółów zarchiwizowane certyfikaty można rozpoznać po atrybucie A w kolumnie Stan.

Uwagi dodatkowe

  • Certyfikatami użytkownika może zarządzać użytkownik lub administrator. Certyfikatami wystawionymi dla komputera lub usługi może zarządzać tylko administrator lub użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

  • Aby otworzyć przystawkę Certyfikaty, zobacz temat Dodawanie przystawki Certyfikaty do programu MMC.


Spis treści