אישורים המאוחסנים בארכיון הם אישורים שפג תוקפם או שחודשו. במקרים רבים, מומלץ לאחסן אישורים בארכיון במקום למחוק אותם. לדוגמה, ניתן לשמור אישור מאוחסן בארכיון לשם אימות חתימות דיגיטליות במסמכים ישנים, שנחתמו באמצעות המפתח באישור שפג תוקפו או שחודש.

חברות בקבוצות Users או Administrators היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה. סקור את הפרטים ב'שיקולים נוספים' בנושא זה.

לשם הצגת אישורים מאוחסנים בארכיון
  1. פתח את יישום ה- Snap-in 'אישורים' עבור משתמש, מחשב או שירות.

  2. בתפריט תצוגה, לחץ על אפשרויות.

  3. תחת הצג, בחר בתיבת הסימון אישורים מאוחסנים בארכיון ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. לחץ על אחד ממאגרי האישורים. בחלונית הפרטים, אישורים מאוחסנים בארכיון מסומנים באמצעות תכונה A בעמודה מצב.

שיקולים נוספים

  • המשתמש או מנהל מערכת יכולים לנהל אישורי משתמש. רק מנהל מערכת או משתמש שקיבלו הרשאות מתאימות יכולים לנהל אישורים שהונפקו למחשב או לשירות.

  • כדי לפתוח את יישום ה- Snap-in 'אישורים', ראה הוספת יישום ה- Snap-in 'אישורים' ל- MMC.


תוכן העניינים