Archivované certifikáty jsou certifikáty, jejichž platnost vypršela nebo které byly obnoveny. V mnoha případech je vhodné dát před odstraněním certifikátů přednost jejich archivování. Archivované certifikáty mohou být užitečné například k ověření digitálních podpisů na starých dokumentech podepsaných pomocí klíče v certifikátu, jehož platnost již vypršela nebo který byl obnoven.

K provedení tohoto postupu je požadováno minimálně členství ve skupině Users nebo v místní skupině Administrators. Podrobné informace naleznete v tomto tématu v části Další požadavky.

Zobrazení archivovaných certifikátů
  1. Spusťte modul snap-in Certifikáty pro uživatele, počítač nebo službu.

  2. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Možnosti.

  3. Ve skupinovém rámečku Zobrazit následující zaškrtněte políčko Archivované certifikáty a klikněte na tlačítko OK.

  4. Klikněte na jedno z úložišť certifikátů. V podokně podrobností jsou archivované certifikáty označeny atributem A ve sloupci Stav.

Další požadavky

  • Uživatelské certifikáty může spravovat uživatel nebo správce. Certifikáty vydané počítači nebo službě může spravovat pouze správce nebo uživatel, který má přidělena příslušná oprávnění.

  • Postup spuštění modulu snap-in Certifikáty naleznete v tématu Přidání modulu snap-in Certifikáty do konzoly MMC.


Obsah