Arkiverade certifikat är certifikat som har upphört eller förnyats. Du rekommenderas ofta att behålla arkiverade certifikat i stället för att ta bort dem. Du skulle till exempel behöva behålla ett arkiverat certifikat för att kunna verifiera digitala signaturer i gamla dokument som har signerats med nyckeln i ett certifikat som nu har upphört eller förnyats.

Användare eller lokala Administratörer är de gruppmedlemskap som minst krävs för att slutföra den här proceduren. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Visa arkiverade certifikat
  1. Öppna snapin-modulen Certifikat för en användare, dator eller tjänst.

  2. Klicka på AlternativVisa-menyn.

  3. Markera kryssrutan Arkiverade certifikat under Visa följande och klicka på OK.

  4. Klicka på något av certifikatarkiven. Arkiverade certifikat identifieras i informationsfönstret med attributet A i kolumnen Status.

Ytterligare hänsyn

  • Användarcertifikat kan hanteras av användaren eller av en administratör. Certifikat som utfärdas till en dator eller tjänst kan endast hanteras av en administratör eller användare som har beviljats tillräckliga behörigheter.

  • Information om hur du öppnar snapin-modulen Certifikat finns i Lägga till snapin-modulen Certifikat i en MMC-konsol


Innehåll