Przystawki Certyfikaty można używać do zarządzania certyfikatami przeznaczonymi dla użytkownika, komputera lub konta usług. Aby przełączać się między zarządzaniem certyfikatami swojego konta użytkownika, komputera i usługi, należy dodać do konsoli osobne wystąpienia przystawki Certyfikaty.

Do wykonania tej procedury jest wymagana przynależność co najmniej do grupy Użytkownicy lub Administratorzy lokalni. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Dodawanie przystawki Certyfikaty do programu MMC dla konta użytkownika
 1. Kliknij przycisk Start, w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz polecenie mmc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

 3. W obszarze Dostępne przystawki kliknij dwukrotnie pozycję Certyfikaty, a następnie:

  • W przypadku zalogowania się jako administrator kliknij opcję Moje konto użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  • Po zalogowaniu jako użytkownik następuje automatyczne otwarcie przystawki Certyfikaty.

 4. Jeśli nie ma więcej przystawek do dodania, kliknij przycisk OK.

 5. Aby zapisać tę konsolę, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Uwagi dodatkowe

 • Certyfikatami użytkownika może zarządzać użytkownik lub administrator.

Do wykonania tej procedury jest wymagana przynależność co najmniej do grupy Administratorzy lokalni. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby dodać przystawkę Certyfikaty do programu MMC dla konta komputera
 1. Kliknij przycisk Start, w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz polecenie mmc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

 3. W obszarze Dostępne przystawki kliknij dwukrotnie pozycję Certyfikaty.

 4. Wybierz opcję Konto komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zarządzać certyfikatami komputera lokalnego, kliknij opcję Komputer lokalny, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby zarządzać certyfikatami komputera zdalnego, kliknij opcję Inny komputer i wpisz nazwę tego komputera lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać nazwę tego komputera, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 6. Jeśli nie ma więcej przystawek do dodania, kliknij przycisk OK.

 7. Aby zapisać tę konsolę, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym lub mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, procedurę tę być może będą mogli wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie tej procedury przy użyciu funkcji Uruchom jako.

 • Aby zarządzać certyfikatami innego komputera, można utworzyć inne wystąpienie przystawki Certyfikaty lub kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję Certyfikaty (nazwa komputera), a następnie kliknąć polecenie Podłącz do innego komputera.

Do wykonania tej procedury jest wymagana przynależność co najmniej do grupy Administratorzy lokalni. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby dodać przystawkę Certyfikaty do programu MMC dla usługi
 1. Kliknij przycisk Start, w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz polecenie mmc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

 3. W obszarze Dostępne przystawki kliknij dwukrotnie pozycję Certyfikaty.

 4. Wybierz opcję Konto usługi, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zarządzać certyfikatami usługi na komputerze lokalnym, kliknij opcję Komputer lokalny, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Aby zarządzać certyfikatami usługi na komputerze zdalnym, kliknij opcję Inny komputer i wpisz nazwę tego komputera lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać nazwę tego komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Zaznacz usługę, dla której chcesz zarządzać certyfikatami.

 7. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 8. Jeśli nie ma więcej przystawek do dodania, kliknij przycisk OK.

 9. Aby zapisać tę konsolę, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym lub mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, procedurę tę być może będą mogli wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie tej procedury przy użyciu funkcji Uruchom jako.

 • Aby zarządzać certyfikatami usługi na innym komputerze, można utworzyć inne wystąpienie przystawki Certyfikaty lub kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję Certyfikaty - usługa (nazwa usługi) na (nazwa komputera), a następnie kliknąć polecenie Podłącz do innego komputera.


Spis treści