Met Windows Workflow Foundation (WF) kunnen ontwikkelaars bedrijfsprocessen en werkstromen voor personen of systemen beschrijven in een eenvoudig stroomschemamodel.

WF ondersteunt een groot aantal scenario's, zoals werkstromen in LOB-toepassingen (line-of-business), werkstromen voor pagina's van een gebruikersinterface, documentwerkstromen, menselijke werkstromen, samengestelde werkstromen voor servicegerichte toepassingen, werkstromen op basis van bedrijfsregels en werkstromen voor systeembeheer.

Nadat het model is gecompileerd, kan het worden uitgevoerd in elk Windows-proces. Wanneer de bedrijfslogica verandert, kunt u het proces dynamisch bijwerken.

Taak Naslag

Lees de nieuwste informatie over WF, het programmeermodel, de engine en hulpmiddelen om snel workflowtoepassingen in Windows te maken. WF bestaat uit een .NET Framework versie 3.0-naamruimte, een in-process workflowengine en ontwerpers voor Microsoft Visual Studio® 2005.

Windows Workflow Foundation Developer Center (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93622) (Deze pagina is mogelijk Engelstalig.)

Lees hoe workflows worden gehost die met WF in WCF-services (Windows Communication Foundation) zijn ingebouwd.

Windows Workflow Foundation en Windows Communication Foundation integreren (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93621) (Deze pagina is mogelijk Engelstalig.)

Extra naslaginformatie