Pentru a verifica dacă Microsoft® SQL Server® recepţionează prin intermediul AppleTalk şi poate accepta o conexiune de client:

 1. Copiaţi biblioteca de reţea AppleTalk a clientului (Dbmsadsn.dll) din directorul \WINNT\system32 al serverului ín acelaşi director al unui computer de la distanţă pe care se execută serviciile Microsoft Windows® sau Microsoft Windows 2000 pentru Macintosh.
 2. Pe staţia de lucru de la distanţă, porniţi Configuraţie client SQL Server.
 3. Dacă AppleTalk este listat ín lista Protocoale dezactivate, faceţi clic pe AppleTalk, apoi faceţi clic pe Activare.
 4. În lista Protocoale activate, ín ordine, faceţi clic pe AppleTalk, apoi faceţi clic pe butonul sus până când AppleTalk ajunge ín capătul de sus al listei.
 5. Faceţi clic pe OK.
 6. Încercaţi o conexiune ISQL cu numele de obiect al serviciului AppleTalk.
  De exemplu, ín linia de comandă, tastaţi următoarele:
  Cod copie
  isql -Usa -P -Sservicename
  Dacă vă puteţi conecta prin ISQL şi puteţi executa interogări, serverul este configurat corespunzător şi acceptă conexiuni.
Notă:
Biblioteca de reţea Microsoft Win32 AppleTalk (ADSP) de pe partea clientului (Dbmsadsn.dll) este inclusă pentru testarea conexiunilor ADSP şi depanarea conexiunilor AppleTalk íntre clienţi Macintosh şi Microsoft SQL Server. Această bibliotecă de reţea este destinată să fie utilizată doar când se testează o conexiune de la un client de la distanţă la o instanţă SQL Server. Dacă íncercaţi să efectuaţi conexiuni locale prin ADSP Net-Library la o instanţă SQL Server care recepţionează prin intermediul AppleTalk, veţi primi următoarea eroare de reţea: Eroare Net-Library 11: getsockopt().

Cuprins