Această secţiune arată opţiunile şi funcţiile lor disponibile pe fila General.

Opţiune Descriere

Protocoale dezactivate

Indică protocoalele disponibile curent neactivate de pe acest computer. Pentru a activa un protocol, faceţi clic pe protocol, apoi faceţi clic pe Activare.

Protocoale activate, ín ordine

Indică protocoalele curent activate pe acest computer. Aceste protocoale sunt listate ín ordinea ín care sistemul va íncerca să le utilizeze pentru conexiuni.

Activare

Activează protocolul curent evidenţiat ín lista Protocoale dezactivate. Această funcţie se va executa şi prin dublu clic pe protocol.

Dezactivare

Dezactivează protocolul curent evidenţiat ín lista Protocoale activate, ín ordine. Această funcţie se va executa şi prin dublu clic pe protocol.

Butoanele Sus şi Jos

Deplasează protocolul evidenţiat ín sus sau ín jos ín listă. Acest lucru permite modificarea ordinii ín care biblioteca de reţea va íncerca să utilizeze protocoalele pentru conexiuni.

Proprietăţi

Afişează proprietăţile de conexiune implicite ale protocolului evidenţiat.

Impune criptare protocol

Permite criptarea protocolului prin utilizarea Secure Sockets Layer (SSL).

Activare protocol de memorie partajată

Activează protocolul de memorie partajată pentru conexiuni ín cadrul aceluiaşi computer.

Consultaţi şi

Cuprins