I det här avsnittet finns anvisningar för varje sida i guiden Schemalägg säkerhetskopiering i MMC-snapin-modulen i Windows Server Backup.

Sida Information

Komma igång

Information om förutsättningar och hela processen finns i Checklista: Schemalägga automatiska säkerhetskopieringar

Instruktioner för hur du använder guiden finns i följande avsnitt:

Ändra inställningar för schemalagd säkerhetskopiering

Om du redan har skapat en schemalagd säkerhetskopiering kan du använda sidan till att ändra aktuella inställningar eller avbryta schemalagda säkerhetskopieringar.

Välj konfiguration för säkerhetskopiering

Du kan välja att säkerhetskopiera alla volymer som innehåller filer, data, program och operativsystemtillstånd eller endast vissa volymer eller filer.

Välj objekt som ska säkerhetskopieras

Markera kryssrutorna för de objekt som du vill inkludera i säkerhetskopieringen och aktivera säkerhetskopieringen så att den används för återställning av systemtillståndet eller till ett minimalt system. Klicka dessutom på Avancerade inställningar om du vill komma åt verktygen för att utesluta vissa filer eller filtyper och ange om säkerhetskopian ska vara en fullständig VSS-säkerhetskopia (Volume Shadow Copy Service) eller en säkerhetskopia.

Ange tidpunkt för säkerhetskopiering

Ange om säkerhetskopieringarna ska köras en gång om dagen eller oftare.

OBS

Om du vill skapa scheman för säkerhetskopiering, men inte vill att de ska köras på olika tider på olika dagar, kan du använda Schemaläggaren och kommandot Wbadmin start backup för att köra ett antal säkerhetskopieringar. Anvisningar finns i Konfigurera automatiska säkerhetskopieringar med Schemaläggaren.

Ange typ av mål

Ange om du vill spara säkerhetskopior på en lokal hårddisk, volym eller delad fjärrmapp. Mer information om hur du väljer en lagringsplats finns i Säkerhetskopiera servern.

Välj måldisk

På den här sidan kan du välja en eller flera anslutna diskar som ska användas för att lagra säkerhetskopiorna. Om disken inte visas i listan, klickar du på Tillgängliga diskar och markerar sedan kryssrutorna vid de diskar som du vill använda. Diskarna visas sedan i listan över tillgängliga diskar. Instruktioner om hur du använder flera diskar finns i Konfigurera ett schema för säkerhetskopieringar för flera lagringsdiskar.

Viktigt!

Om du använder BitLocker Drive Encryption för att skydda servern ska du om möjligt kontrollera att lagringsplatsen du valt också skyddas med BitLocker Drive Encryption. Det sker inte automatisk utan måste aktiveras separat. Anvisningar finns i steg-för-steg-instruktionerna till Windows BitLocker Drive Encryption. (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=143722 (sidan kan vara på engelska)).

Välj målvolym

Om du vill spara säkerhetskopior på en volym klickar du på Lägg till för att visa och välja tillgängliga volymer. Om du väljer att spara säkerhetskopior på en volym istället för att dedicera en hel disk kan prestanda försämras med upp till 200 procent. Detta beror på att skuggkopior används för att skapa säkerhetskopior och det kan leda till prestandaproblem om användare även sparar andra data som de behöver för att komma åt volymen.

Ange delad fjärrmapp

Om du sparar en säkerhetskopia i en delad mapp på en fjärrdator, anger du sökvägen till den delade mappen.

OBS

När du skapar säkerhetskopian kommer mapparna WindowsImageBackup\<ComputerName> att läggas till i den delade mappen. Säkerhetskopian sparas i <ComputerName>. Du ska inte lägga till den delade mappen till de tillagda mapparna.

På den här sidan kan du också ange om du vill att säkerhetskopian ska vara tillgänglig endast med de autentiseringsuppgifter som du använde när du skapade säkerhetskopian eller om du vill att alla som har åtkomst till fjärrmappen också ska ha åtkomst till säkerhetskopian.

Behåll eller ändra målplatser för säkerhetskopiering

Använd den här sidan när du vill ange om du vill behålla, lägga till eller ta bort målplatser för säkerhetskopiering. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken lagringstyp du använder för att spara säkerhetskopior.

Bekräftelse

Granska valen du gjorde i guiden. När du klickar på Slutför formateras den eller de diskar du har valt och eventuella ändringar tillämpas.

Sammanfattning

Kontrollera om schemat skapades eller ändrades.

Ytterligare hänsyn

  • Om du ska konfigurera eller ändra en schemalagd säkerhetskopia med Windows Server Backup måste du tillhöra gruppen Administratörer eller också måste du ha tilldelats motsvarande behörigheter.

Ytterligare resurser


Innehåll