Bu konu, Windows Server Yedekleme MMC ek bileşenindeki Yedekleme Zamanlama Sihirbazı'nda bulunan her sayfaya ilişkin yönergeler içermektedir.

Sayfa Ayrıntılar

Başlarken

Önkoşullar ve işlemin geneli hakkında bilgi için bkz: Denetim Listesi: Otomatik Yedeklemeler Zamanlama.

Bu sihirbazı kullanma yönergeleri için bkz:

Zamanlanmış Yedekleme Ayarlarını Değiştirin

Bir yedekleme zamanlaması oluşturduysanız, geçerli ayarları değiştirmek veya zamanlanan yedeklemeleri iptal etmek için bu sayfayı kullanabilirsiniz.

Yedekleme Yapılandırmasını Seçin

Dosyalarınızı, verilerinizi, uygulamalarınızı ve işletim sistemi durumunu içeren tüm birimleri ya da yalnızca belirli birimleri veya dosyaları yedeklemeyi seçebilirsiniz.

Yedekleme için Öğeleri Seçin

Yedeklemeye dahil etmek istediğiniz öğelerin onay kutularını seçin ve sistem durumu kurtarması veya tam kurtarma için kullanılacak yedeklemeyi etkinleştirin. Ayrıca, belirli dosyaları veya dosya türlerini dışarıda tutma araçlarına erişmek ve yedeklemenin, Birim Gölge Kopyası Hizmeti tam yedekleme mi yoksa kopya yedekleme mi olacağını belirtmek için Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.

Yedekleme Zamanı Belirtin

Yedeklemeleri günde bir kez mi, yoksa daha sık mı çalıştırmak istediğinizi belirtin.

Not

Yedeklemeler için bir zamanlama oluşturmak isterseniz, ancak yedeklemeleri farklı günlerde, farklı saatlerde çalıştırmanız gerekiyorsa, yedekleme oluşturmak üzere bir dizi görevleri çalıştırmak için Görev Zamanlayıcısı'nı ve Wbadmin start backup komutunu kullanabilirsiniz. Yönergeler için, bkz. Görev Zamanlayıcısı ile Otomatik Yedeklemeler Yapılandırma.

Hedef Türü Belirtin

Yedeklemeleri yerel sabit diskte mi, birimde mi, yoksa uzak paylaşılan klasörde mi depolamak istediğinizi belirtin. Depolama türü seçme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sunucunuzu Yedekleme.

Hedef Disk Seçin

Yedeklemelerinizi depolamak üzere bir veya daha fazla bağlı disk seçmek için bu sayfayı kullanabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz disk listede görünmüyorsa, Tüm Kullanılabilir Diskleri Göster'i tıklatın ve kullanmak istediğiniz disklerin onay kutularını seçin. Böylece diskler, kullanılabilir diskler listesinde görünür. Birden fazla disk kullanma yönergeleri için bkz. Birden Çok Depolama Diski için Yedekleme Zamanlaması Yapılandırma.

Önemli

Sunucunuzu korumak amacıyla BitLocker Sürücü Şifrelemesi kullanıyorsanız, olanak varsa, seçtiğiniz depolama konumunun da BitLocker Sürücü Şifrelemesi ile korunmasını sağlayın. Bu otomatik olarak yapılmaz—açıkça etkinleştirilmelidir. Yönergeler için bkz. Windows BitLocker Sürücü Şifrelemesi Adım Adım Kılavuzu (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=143722 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Hedef Birim Seçin

Yedeklemeleri birimde depolamak istiyorsanız, Ekle'yi tıklatarak kullanılabilir birimleri görüntüleyin ve seçin. Diskin tamamını ayırmak yerine yedeklemeleri bir bölümde depolamayı seçerseniz, performans düşebilir (yüzde 200'e kadar). Bu durum, yedekleme oluşturmak için gölge kopyaların kullanılmasından kaynaklanır ve kullanıcılar birimde erişmeleri gereken başka verileri de depoladığında performans sorunlarına yol açabilir.

Uzak Paylaşılan Klasör Belirtin

Yedeklemeyi uzak paylaşılan klasörde depoluyorsanız, klasörün yolunu yazın.

Not

Yedeklemeyi oluşturduğunuzda, paylaşılan klasöre WindowsImageBackup\<ComputerName> klasörleri eklenir. Yedek, <ComputerName> klasörüne kaydedilir. Ancak, eklenen klasörleri paylaşılan klasörün sonuna eklememeniz gerekir.

Bu sayfada ayrıca, yedeklemenin yalnızca, yedeklemeyi oluştururken kullandığınız kimlik bilgileriyle kullanılabilmesini isteyip istemediğimizi veya uzak klasöre erişebilen herkesin yedeklemeye erişmesine izin vermek isteyip istemediğinizi belirtin.

Yedekleme Hedeflerini Koru veya Değiştir

Yedekleme hedefleri korumak, eklemek veya kaldırmak istediğinizi belirtmek için bu sayfayı kullanın. Kullanılabilir seçenekler, yedeklemeleri depolamak için kullandığınız depolama türüne bağlıdır.

Onay

Sihirbazda yaptığınız seçimleri gözden geçirin. Son'u tıklattığınızda, seçtiğiniz disk veya diskler biçimlendirilir ve/veya geçerli zamanlamada yaptığınız değişiklikler uygulanır.

Özet

Zamanlamanın oluşturulma veya değiştirilme durumunun başarılı olup olmadığını görüntüleyin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Windows Server Yedekleme'yi kullanarak, zamanlanan bir yedekleme yapılandırmak veya değiştirmek için Administrators grubunun üyesi olmanız veya uygun yetki verilmiş bir temsilci olmanız gerekir.

Ek kaynaklar


İçindekiler