Grupprincipen inkluderar tillägg för energialternativ. Med det här tillägget kan du konfigurera energialternativ för användare eller datorer.

Komma igång

Du kan skapa och konfigurera inställningsobjekt för Energischema och Energialternativ för alla domänbaserade grupprincipobjekt (GPO). Du konfigurerar inställningarna genom att redigera ett GPO med konsolen Grupprinciphantering. När du redigerar ett GPO kan du hitta det här tillägget på följande plats:

Datorkonfiguration eller Användarkonfiguration

   └ Inställningar

      └ Inställningar på Kontrollpanelen

         └ Energialternativ

Information om hur du använder tillägget för att skapa och konfigurera ett prioriterat objekt finns i följande avsnitt:


Innehåll