Med hjälp av snapin-modulen Skanningshantering kan du lägga till eller ta bort skannrar som du vill hantera i ditt nätverk. Skannrar måste stödja Webbtjänster på enheter (WSD). TCP/IP-skannrar stöds inte. En lista med andra krav för skannrar finns i Förstå webbtjänstskannrar.

Lägga till och ta bort en skanner
  1. Öppna Skanningshantering.

  2. Klicka på Skanningshantering i vänstra fönstret, högerklicka på Hanterade skannrar och klicka sedan på Hantera.

  3. Om du vill lägga till en skanner anger du skannerns värdnamn, IP-adress eller URI i dialogrutan Lägg till eller ta bort skannrar och klickar sedan på Lägg till.

  4. Om du vill ta bort en skanner markerar du skannern i listan och klickar sedan på Ta bort.

  5. Klicka på OK när du är klar.

Ytterligare hänsyn

  • Klicka på Start för att öppna Skanningshantering, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Skanningshantering.

  • Kontrollera att nätverksidentifiering är aktiverad för att kunna se tillgängliga skannrar i nätverket.

    Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan på Nätverk och Internet för att aktivera nätverksidentifiering. Klicka på Nätverks- och delningscenter på sidan Nätverk och Internet. Klicka på Ändra avancerade delningsinställningar på sidan Nätverks- och delningscenter. På sidan Ändra avancerade delningsinställningar klickar du på pilen bredvid Domän-pilen, klickar på Aktivera nätverksidentifiering och klickar sedan på Spara ändringar.

  • Sökning efter skannrar i undernät stöds inte.

Ytterligare referenser