โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมอาจใช้สตริงการเชื่อมต่อซึ่งระบุวิธีที่โปรแกรมควบคุมเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลแทนที่กล่องโต้ตอบ โดยใช้แอตทริบิวต์เฉพาะ โดยแต่ละแอตทริบิวต์จะระบุข้อมูลเฉพาะที่โปรแกรมควบคุมต้องการในการดำเนินการเชื่อมต่อให้สำเร็จ สตริงการเชื่อมต่อมักมีรูปแบบดังต่อไปนี้

ทำสำเนาโค้ด
"DSN=<data-source-name> ;[SERVER=<value>] [;PWD=<value>] [;UID=<value>] [;<Attribute>=<value>]"
หมายเหตุ:
โปรแกรม Microsoft ODBC สำหรับ Oracle ยังรองรับอาร์กิวเมนต์ CONNECTSTRING จากโปรแกรมควบคุมรุ่นแรก (1.x)

คุณต้องระบุชื่อแหล่งข้อมูล หากคุณไม่ได้ระบุ UID, PWD, SERVER (หรือ CONNECTSTRING) และแอตทริบิวต์ DRIVER อย่างไรก็ตามคุณจะระบุแอตทริบิวต์อื่นๆ ทั้งหมดหรือไม่ก็ได้ เมื่อไม่มีการระบุแอตทริบิวต์ แอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในแท็บ DSN ของกล่องโต้ตอบ ผู้ดูแลแหล่งข้อมูลของ ODBC จะเป็นค่าดีฟอลต์

แอตทริบิวต์สตริงการเชื่อมต่อได้อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

แอตทริบิวต์ คำอธิบาย ค่าดีฟอลต์

DSN

ชื่อแหล่งข้อมูลที่แสดงรายการในแท็บ DSN ของผู้ใช้ หรือ DSN ของระบบ ของกล่องโต้ตอบ ผู้ดูแลแหล่งข้อมูลของ ODBC

""

PWD

รหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Oracle ที่คุณต้องการเข้าถึง โปรแกรมควบคุมนี้รองรับขีดจำกัดสำหรับอักขระของ Oracle อยู่ที่ 30 ตัวและมีข้อจำกัดเหมือนกับที่ Oracle กำหนดไว้สำหรับรหัสผ่านต่างๆ

""

SERVER

สตริงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Oracle ที่คุณต้องการเข้าถึง

สตริงนี้อาจเป็นนามแฝงของฐานข้อมูล Oracle, ข้อมูลในแฟ้ม Tnsnames.ora หรือนามแฝงที่จะถูกแมปไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ชื่อ Oracle

นามแฝงของฐานข้อมูลสามารถตั้งค่าได้โดยใช้ SQL*Net Fast Configuration ของ Oracle (หรือ Net8 Easy Configuration สำหรับฐานข้อมูล Oracle8) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle โปรดดูที่เอกสารของ Oracle ของคุณ

""

UID

ชื่อผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ Oracle แอตทริบิวต์นี้อาจเป็นแอตทริบิวต์บังคับ กล่าวคือ บางฐานข้อมูลและตารางอาจต้องใช้แอตทริบิวต์นี้เพื่อรักษาความปลอดภัย

ในการระบุการรับรองความถูกต้องของระบบปฏิบัติการของ Oracle ใช้ "UID=/;"

""

BUFFERSIZE

ขนาดบัฟเฟอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดึงคอลัมน์

โปรแกรมควบคุมจะปรับการดึงให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้การดึงจากเซิร์ฟเวอร์ Oracle หนึ่งครั้งมีการส่งแถวกลับมาพอที่จะเติมบัฟเฟอร์ที่มีขนาดนี้  ค่าที่มากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น หากคุณดึงข้อมูลจำนวนมาก

65535

SYNONYMCOLUMNS

เมื่อค่านี้เป็นจริง (1) การเรียก API SQLColumns จะส่งข้อมูลคอลัมน์สำหรับตาราง มุมมอง และ Synonyms กลับมา มิเช่นนั้น SQLColumns จะส่งคอลัมน์สำหรับตารางและมุมมองกลับมาเท่านั้น เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานเร็วขึ้น อย่าตั้งค่านี้

1

REMARKS

เมื่อค่านี้เป็นจริง (1) โปรแกรมควบคุมจะส่งคอลัมน์ Remarks สำหรับเซ็ตผลลัพธ์ SQLColumns กลับมา เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานเร็วขึ้น อย่าตั้งค่านี้

0

StdDayOfWeek

บังคับใช้มาตรฐาน ODBC สำหรับสเกลา DAYOFWEEK ค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ ผู้ใช้ที่ต้องการรุ่นที่ได้รับการแปลภาษาสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานมาใช้สิ่งที่ Oracle ส่งกลับมาได้

1

หมายเหตุ:
ค่าแอตทริบิวต์อาจมีลักษณะตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ตัวอย่าง

สตริงการเชื่อมต่อต่อไปนี้จะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลพนักงานโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ Oracle mickey.world และผู้ใช้ Oracle cindy:

ทำสำเนาโค้ด
"DSN=Employees;UID=cindy;PWD=secret;SERVER=mickey.world"

สตริงการเชื่อมต่อต่อไปนี้จะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลบัญชีเงินเดือนโดยใช้การรับรองความถูกต้องของระบบปฏิบัติการของ Oracle และเซิร์ฟเวอร์ Oracle moola:

ทำสำเนาโค้ด
"DSN=Payroll;UID=/;PWD=;SERVER=moola"