สร้างเซ็ตผลลัพธ์สำหรับตารางซึ่งเป็นรายการคอลัมน์สำหรับตารางที่ระบุไว้หนึ่งตารางหรือหลายตาราง เมื่อคุณร้องขอคอลัมน์สำหรับ PUBLIC synonym คุณต้องกำหนดแอตทริบิวต์การเชื่อมต่อ SYNONYMCOLUMNS และระบุสตริงที่ว่างเป็นอาร์กิวเมนต์ szTableOwner เมื่อส่งคอลัมน์สำหรับ PUBLIC synonyms กลับมา โปรแกรมควบคุมจะกำหนดคอลัมน์ TABLE NAME เป็นสตริงว่าง โดยที่เซ็ตผลลัพธ์ประกอบด้วยคอลัมน์เพิ่มเติม ORDINAL POSITION ที่ปลายแถวแต่ละแถว ค่านี้คือตำแหน่งเลขลำดับของคอลัมน์ในตาราง