Koostab tulemi tabelile, milleks on kindla tabeli või tabelite veergude loend. Kui soovite veerge sünonüümile AVALIK, peate seadma ühenduse atribuudi SYNONYMCOLUMNS ja määrama tühja stringi szTableOwneri argumendiks. Tuues veerge sünonüümidele AVALIK, seab draiver TABELI NIME veeru tühjaks stringiks. Tulem sisaldab iga rea lõpus lisaveergu Järjestikuline positsioon. Selle väärtus on veeru järjekorranumber tabelis.