Vytvára skupinu výsledkov pre tabuľku. Je to zoznam stĺpcov pre zadanú tabuľku alebo tabuľky. Keď požadujete stĺpce pre synonymum PUBLIC, musíte zadať atribút pripojenia SYNONYMCOLUMNS a určiť prázdny reťazec ako argument szTableOwner. Keď ovládač vráti stĺpce pre synonymá PUBLIC, nastaví stĺpec TABLE NAME ako prázdny reťazec. Skupina výsledkov obsahuje na konci každého riadka ďalší stĺpec – ORDINAL POSITION. Táto hodnota predstavuje poradie stĺpca v tabuľke.