Veido tabulas rezultātu kopu, kas ir konkrētās tabulas vai tabulu kolonnu saraksts. Pieprasot sinonīma PUBLIC kolonnas, jāiestata savienojuma atribūts SYNONYMCOLUMNS un tukšā virkne jāapzīmē kā arguments szTableOwner Atgriežot PUBLIC sinonīmu kolonnas, draiveris iestata kolonnu TABLE NAME uz tukšu virkni. Rezultātu kopa ietver papildu kolonnu ORDINAL POSITION katras rindas beigās. Šī vērtība ir kolonnas kārtas pozīcija tabulā.