Windows Yönetim Araçları (WMI), kullanıcının uzak veya yerel bilgisayardaki WMI'ya bağlanmasına izin verilmeden önce her bir kullanıcıyı doğrulayan sınırlı bir güvenlik biçimini destekler. Bu güvenlik işletim sistemi güvenliğinin üzerine bindirilmiştir. WMI, işletim sisteminin sağladığı güvenliği geçersiz kılmaz veya atlatmaz.

Varsayılan olarak, yalnızca yerel bilgisayarın Administrator hesabının, yönetilen bilgisayardaki WMI hizmetleri üzerinde tam denetimi vardır. Administrators grubunun üyeleri uzak bilgisayarlara erişebilir, ancak tüm verilere erişemeyebilir. Diğer herkesin yalnızca yerel bilgisayarlarında okuma/yazma/çalıştırma izinleri vardır.

Yönetilen bilgisayardaki Administrators grubuna kullanıcı ekleyerek veya kullanıcı ya da grupları WMI'da yetkilendirip izin düzeylerini ayarlayarak izinler değiştirilebilir. Erişim WMI ad alanlarını temel alır.

Güvenlik yalnızca kullanıcı WMI hizmetine ve ad alanına bağlandığında denetlenir. Bu nedenle, kullanıcı bağlıyken izinlerine yapılan tüm değişiklikler, kullanıcının WMI hizmetine sonraki bağlanışına kadar etkinleşmez. Örneğin, bir kullanıcının erişimi iptal edilirse, kullanıcı WMI hizmetlerinden çıkıp yeniden bağlanmayı deneyene kadar bu değişiklikler etkinleşmez.