Windows Yönetim Araçları (WMI) Denetimi, uzak veya yerel bilgisayar üzerindeki WMI ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanıyan bir araçtır. WMI Denetimi'ni kullanarak aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

Depoyu yedekleme

WMI deponuzu düzenli aralıklarla yedeklemek için WMI denetimini yapılandırabilir veya depoyu istediğiniz zaman elle yedekleyebilirsiniz. Depo, WMI aracılığıyla erişebileceğiniz nesnelerin veritabanıdır. Ayrıca, deponun önceki bir sürümünü geri yükleyebilirsiniz.

Bkz. WMI deposunu yedekleme veya geri yükleme

Varsayılan komut dosyası ad alanını değiştirme

WMI komut dosyalarında hedeflenen varsayılan ad alanını değiştirebilirsiniz.

Bkz. WMI komut dosyası ayarlarını değiştirme

Kullanıcı veya grupları yetkilendirme ve izin düzeyleri ayarlama

Bir kullanıcıyı veya grubu WMI'ya erişim için yetkilendirebilirsiniz. Yetkilendirdiğiniz her kullanıcı veya grup için belirli ad alanlarındaki izin düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Bkz.

Dikkat Edilecek Diğer Noktalar

  • WMI hakkında daha fazla bilgi için, bkz. WMI'ya Genel Bakış

  • WMI'nin komut satırı arabirimini kullanma hakkında bilgi için komut isteminde wmic.exe -? komutunu çalıştırarak Windows Yönetim Araçları Denetimi Komut Satırı'nın (Wmic.exe) kullanımını görüntüleyin.