WMI-kontroll (Windows Management Instrumentation) är ett verktyg som du kan använda för att konfigurera WMI-inställningar på en fjärrdator eller en lokal dator. Med WMI-kontroll kan du utföra följande åtgärder:

Säkerhetskopiera databasen

Du kan konfigurera WMI-kontroll för regelbunden säkerhetskopiering av WMI-databasen eller också när som helst säkerhetskopiera databasen manuellt. Databasen innehåller objekt som du kan få åtkomst till via WMI. Du kan också återställa en tidigare version av databasen.

Se Säkerhetskopiera eller återställa WMI-lager

Ändra standardnamnområde för skript

Du kan ändra det standardnamnområde som är angivet i WMI-skript.

Se Ändra WMI-skriptinställningar

Auktorisera användare eller grupper och ange behörighetsnivåer

Du kan auktorisera en användare eller grupp så att de får åtkomst till WMI. För varje användare eller grupp du auktoriserar kan du ange deras behörighetsnivå för särskilda namnområden.

Se:

Ytterligare hänsyn

  • Mer information om WMI finns i WMI-översikt

  • Information om hur du använder kommandoradsgränssnittet för WMI hittar du genom att visa användningen av kommandoraden för WMI-kontroll (Windows Management Instrumentation) (Wmic.exe) genom att köra wmic.exe -? i en kommandotolk.