Windows Management Instrumentation-kontroll (WMI) er et verktøy som gjør det mulig å konfigurere WMI-innstillinger på en ekstern eller lokal datamaskin. Du kan bruke WMI-kontroll for å utføre følgende oppgaver:

Sikkerhetskopiere repositoriet

Du kan konfigurere WMI-kontrollen til å sikkerhetskopiere WMI-repositoriet regelmessig i henhold til en tidsplan, og du kan når som helst sikkerhetskopiere repositoriet manuelt. Repositoriet er databasen over objekter som du kan få tilgang til gjennom WMI. Du kan også gjenopprette en tidligere versjon av repositoriet.

Se Sikkerhetskopiere eller gjenopprette WMI-repositorium

Endre standard navneområde for skript

Du kan endre et standard navneområde som WMI-skript er rettet mot.

Se Endre WMI-skriptinnstillinger.

Godkjenne brukere eller grupper og angi tillatelsesnivåer

Du kan gi en bruker eller en gruppe tilgang til WMI. Du kan angi tillatelsesnivå for bestemte navneområder for hver bruker eller gruppe som du godkjenner.

Se:

Flere hensyn

  • Oversikt over WMI gir mer informasjon om WMI.

  • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker kommandolinjegrensesnittet i WMI, viser du bruken av kommandolinjen i Windows Management Instrumentation-kontroll (Wmic.exe) ved å kjøre wmic.exe -? ved en ledetekst.