Slik endrer du WMI-skriptinnstillinger

  1. Åpne konsollen for WMI-kontroll: Klikk Start og deretter Kjør. Skriv inn wmimgmt.msc, og klikk deretter OK.

  2. Høyreklikk WMI-kontroll i konsolltreet, og klikk deretter Egenskaper.

  3. Klikk kategorien Avansert.

  4. Under Standard navneområde for skripting klikker du Endre.

  5. Velg et annet standard navneområde som skriptene skal rettes mot, i dialogboksen Søk etter navneområde.

Flere hensyn

  • Angi det navneområdet som du bruker oftest i WMI-skriptene, som standard navneområde som skriptene skal rettes mot. Standard navneområde brukes hvis det ikke er angitt noe navneområde i et skript.

  • Hvis datamaskinen du administrerer, kjører Microsoft Windows NT 4.0, kan du bestemme om WMI-skript kan kjøres fra en ASP (Active Server Page). Hvis du aktiverer dette alternativet, kobles ASPen til Windows Management-tjenestene ved hjelp av identiteten til Internet Information Services på prosessnivå, noe som kan kompromittere sikkerheten.

  • Du kan endre navneområde for skript på en ekstern eller lokal datamaskin. Hvis du ønsker tilgang til en ekstern datamaskin, høyreklikker du WMI-kontroll. Klikk Koble til en annen datamaskin og deretter Annen datamaskin. Skriv så inn navnet på den datamaskinen du ønsker å koble til. Hvis du bruker WMI-kontroll fra konsollen for datamaskinbehandling, høyreklikker du Datamaskinbehandling-noden for å koble til den andre datamaskinen.

  • Hvis du ønsker å koble til en annen datamaskin, må påloggingskontoen din være medlem av Administratorer-gruppen på den eksterne datamaskinen. Koble til WMI på en ekstern datamaskin (kan være på engelsk) gir mer informasjon.