WMI-scriptinstellingen wijzigen

  1. Open de console van WMI-beheer: Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ wmimgmt.msc en klik vervolgens op OK.

  2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op WMI-beheer en klik vervolgens op Eigenschappen.

  3. Klik op het tabblad Geavanceerd.

  4. Klik onder Standaardnaamruimte voor scripts op Wijzigen.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Browser voor naamruimte een andere standaardnaamruimte als doel voor scripts.

Aanvullende overwegingen

  • Stel de standaardnaamruimte voor het doel van scripts in op een naamruimte die u veel gebruikt in WMI-scripts. Als u geen naamruimte in een script opgeeft, wordt de standaardnaamruimte gebruikt.

  • Als op de computer die u beheert Windows NT 4.0 is geïnstalleerd, kunt u opgeven of WMI-scripts vanaf ASP's (Active Server Pages) kunnen worden uitgevoerd. Als u deze optie inschakelt, wordt altijd een verbinding tussen de ASP en de Windows Management-services tot stand gebracht via de procesniveau-identiteit van Internet Information Services. Hierdoor kan de beveiliging in gevaar komen.

  • U kunt de scriptnaamruimte wijzigen voor een externe computer of een lokale computer. U krijgt als volgt toegang tot een externe computer: klik met de rechtermuisknop op WMI-beheer, klik op Verbinding maken met een andere computer, klik op Een andere computer en typ vervolgens de naam van de computer waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen. Als u WMI-beheer gebruikt vanuit de console Computerbeheer, klikt u met de rechtermuisknop op het knooppunt Computerbeheer om verbinding te maken met de andere computer.

  • Als u verbinding wilt maken met een andere computer, moet uw aanmeldingsaccount lid zijn van de groep Administrators op de externe computer. Zie Verbinding maken met WMI op een externe computer voor meer informatie (pagina is mogelijk Engelstalig).