Chcete-li změnit nastavení skriptování WMI

  1. Otevřete konzolu Řízení služby WMI: Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz wmimgmt.msc a poté klikněte na tlačítko OK.

  2. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Řízení služby WMI, a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Klikněte na kartu Upřesnit.

  4. Pod popiskem Výchozí obor názvů pro skripty klikněte na tlačítko Změnit.

  5. V dialogovém okně Vyhledání oboru názvů vyberte jiný výchozí obor názvů, který bude použit jako cíl skriptů.

Další informace

  • Nastavte výchozí cílový obor názvů, který ve skriptech WMI používáte nejčastěji. Jestliže ve skriptu není obor názvů určen, bude použit výchozí.

  • Jestliže je ve spravovaném počítači spuštěn systém Windows NT 4.0, je možné určit, zda mohou být skripty WMI spouštěny ze stránek ASP (Active Server Page). Pokud povolíte tuto možnost, připojí se skripty ASP ke službě WMI pomocí identity úrovně procesu služby IIS, což může ohrozit zabezpečení systému.

  • Obor názvů pro skripty je možné změnit u vzdáleného nebo u místního počítače. Chcete-li získat přístup ke vzdálenému počítači, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Řízení služby WMI, klikněte na příkaz Připojit k jinému počítači, klikněte na možnost Jiný počítač a zadejte název počítače, ke kterému se chcete připojit. Pokud používáte Řízení služby WMI z konzoly Správa počítače, klikněte pravým tlačítkem na uzel Správa počítače a připojte se k jinému počítači.

  • Chcete-li se připojit k jinému počítači, musí být váš přihlašovací účet ve vzdáleném počítači členem skupiny Administrators. Další informace naleznete v článku Připojování ke službě WMI ze vzdáleného počítače.