Sterowanie usługą Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) jest narzędziem, które umożliwia skonfigurowanie usługi WMI na komputerze zdalnym lub lokalnym. Za pomocą sterowania usługą WMI można wykonywać następujące zadania:

Wykonywanie kopii zapasowej repozytorium

Sterowanie usługą WMI można skonfigurować do tworzenia kopii zapasowej repozytorium WMI regularnie lub w dowolnym momencie ręcznie. Repozytorium jest bazą danych obiektów, do której można uzyskać dostęp za pomocą usługi WMI. Można także przywrócić poprzednią wersję repozytorium.

Zobacz temat Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie repozytorium WMI

Zmienianie domyślnego obszaru nazw dla skryptów

Można zmienić domyślny obszar nazw, do którego skierowane są skrypty WMI.

Zobacz temat Zmienianie ustawień skryptów WMI.

Autoryzowanie użytkowników lub grup i ustawianie poziomów uprawnień

Użytkownika lub grupę można autoryzować do dostępu do usługi WMI. Dla każdego autoryzowanego użytkownika lub grupy można ustawić określony poziom uprawnień do określonych obszarów nazw.

Zobacz:

Uwagi dodatkowe

  • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi WMI, zobacz temat Usługa WMI - omówienie.

  • Aby uzyskać informacje o interfejsie wiersza polecenia do usługi WMI, wyświetl składnię polecenia sterowania usługą WMI (Wmic.exe), uruchamiając polecenie wmic.exe -? w wierszu polecenia.