Překlad adres (NAT) umožňuje, aby hostitelé v privátní podsíti sdíleli jedinou IP adresu nakonfigurovanou u veřejného rozhraní směrovače s podporou NAT.

V části NAT modulu snap-in RRAS v konzoli MMC se zobrazují rozhraní na serveru RRAS, u kterých se provádí překlad adres, a statistické údaje o překládaných síťových přenosech, které přes tato rozhraní procházejí. Část NAT není zobrazena v rámci položky IPv4 v modulu snap-in konzoly MMC, dokud překlad adres (NAT) nenainstalujete.

Poznámka

Při použití několika směrovacích protokolů IP nakonfigurujte pro každé rozhraní pouze jeden směrovací protokol.

Postup instalace překladu adres (NAT)
  1. V modulu snap-in RRAS konzoly MMC rozbalte položku IPv4, klikněte pravým tlačítkem na položku Obecné a pak klikněte na příkaz Nový směrovací protokol.

  2. V dialogovém okně Nový směrovací protokol vyberte položku NAT a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li konfigurovat nastavení překladu adres na úrovni serveru, klikněte pravým tlačítkem myši na položku NAT, klikněte na příkaz Vlastnosti a pak nakonfigurujte nastavení na stránce NAT - vlastnosti.

  • Pokud chcete přidat funkce překladu adres k některému rozhraní, klikněte pravým tlačítkem myši na položku NAT a pak klikněte na příkaz Nové rozhraní. Vyberte ze seznamu požadované rozhraní a klikněte na tlačítko OK. Konfigurací nastavení na stránce Rozhraní NAT - vlastnosti nastavte roli NAT tohoto rozhraní.

  • Chcete-li změnit konfiguraci existujícího rozhraní NAT, klikněte na toto rozhraní pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Vlastnosti. Zobrazí se stránka Rozhraní NAT - vlastnosti.

Další informace


Obsah