En udløser er en automatisk mekanisme til implementering af en bestemt handling som svar på en meddelelseshændelse. MSMQ-udløsere er en tjeneste, der gør det muligt at knytte hver ankommet indgående meddelelse i en kø til et passende svar. Svartypen afhænger af meddelelsens indhold.

Du kan bruge MSMQ-udløsere til at definere forretningsregler, der kan aktiveres som svar på sådanne meddelelser uden yderligere programmering. Almindeligvis er programudviklerne nødt til at oprette et modtagerprogram, der aktiverer en specifik funktionsmåde pr. meddelelse, for at kunne tilbyde en sådan funktion til håndtering af meddelelser. Ved at bruge MSMQ-udløsere kan en specifik funktionsmåde aktiveres på køniveau. Programudviklerne behøver ikke længere at skrive en infrastrukturkode for at tilbyde sådan en funktion til håndtering af meddelelser.

Hver udløser er knyttet til en bestemt overvåget kø på den lokale computer og aktiveres af tjenesten MSMQ-udløsere for hver MSMQ-meddelelse, der ankommer til køen. En udløser konfigureres til at adlyde en eller flere regler. En regel defineres af en eller flere betingelser og en handling.

De handlinger, der udføres, når en betingelse er sand, udtrykkes i form af enten:

  • En eksekverbar fil og parametre (argumenter)

  • En COM-komponent (Component Object Model), en metode og parametre.

Du kan også aktivere andre typer filer ved at gøre dem til parametre i en eksekverbar fil. Du kan f.eks. aktivere en .msc-fil ved at angive mmc.exe som den eksekverbare fil og medtage den fulde sti til .msc-filen som en aktiveringsparameter af typen strengkonstant. Du kan angive en eller flere parametre, der skal sendes for hver handling.

Hvis udløseren aktiverer en eksekverbar fil med kommandolinjeargumenter, kan disse argumenter medtages som parametre af typen strengkonstant. Du skal dog tilføje en separat parameter for hvert kommandolinjeargument.

Udløsere kan knyttes til køer, der er placeret på den lokale computer og en fjerncomputer.

I dette afsnit får du vist, hvordan du kan udføre følgende handlinger:


Indholdsfortegnelse