Luotetun palvelinryhmän HRA-palvelimen URL-osoitteen muuttaminen

Luotetun palvelinryhmän HRA-palvelimen URL-osoitteen muuttaminen Windows-käyttöliittymän avulla
  1. Voit avata NAP-asiakkaan määritys -konsolin napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla NAPCLCFG.MSC ja valitsemalla sitten OK.

  2. Kaksoisnapsauta Kunnonhallinta-asetukset-kohtaa ja valitse sitten Luotetut palvelinryhmät.

  3. Kaksoisnapsauta keskimmäisessä ruudussa luotettavan palvelinryhmän nimeä.

  4. Valitse Ominaisuudet: Luotetut palvelinryhmät -valintaikkunassa muutettavan luotetun palvelimen URL-osoite ja valitse sitten Muokkaa.

  5. Kirjoita Muokkaa URL-osoitetta -valintaikkunaan luotettavan palvelimen URL-osoite ja valitse sitten OK.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

Luotetun palvelinryhmän HRA-palvelimen URL-osoitteen muuttaminen komentorivin avulla
  1. Voit avata komentokehotteen napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat ja valitsemalla sitten Komentokehote.

  2. Kirjoita: netsh nap client rename server group = <ryhmä> url = <url> newurl = <uusi-url>

Seuraavassa taulukossa on kuvattu netsh-komentoon liittyvien kursivoitujen muuttujien merkitys.

Muuttuja Mahdolliset arvot Kuvaus

<ryhmä>

Mikä tahansa merkkijono. (pakollinen)

Sen luotetun palvelinryhmän nimi, jota olet muuttamassa.

<url>

Mikä tahansa merkkijono. (pakollinen)

Sen HRA-palvelimen URL-osoite, jota haluat muokata.

<uusi-url>

Mikä tahansa merkkijono. (pakollinen)

HRA-palvelimen uusi URL-osoite.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

Muita aiheita


Sisällys