Aby skonfigurować serwer obsługujący maszyny wirtualne w celu udostępniania pulpitów wirtualnych użytkownikom za pomocą funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu, na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2 należy wykonać następujące czynności:

Uwaga

Serwer funkcji Host wirtualizacji pulpitu zdalnego jest potrzebny tylko wtedy, gdy jest planowane udostępnianie pulpitów wirtualnych użytkownikom za pomocą funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu. Pulpity wirtualne obejmują maszyny wirtualne znajdujące się w pulach pula pulpitów wirtualnych i przypisane jako osobisty pulpit wirtualny.

Informacje dodatkowe


Spis treści