Do tworzenia i konfigurowania maszyn wirtualnych na serwerze funkcji Host wirtualizacji pulpitu zdalnego służy narzędzie Menedżer funkcji Hyper-V. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia maszyn wirtualnych przy użyciu narzędzia Menedżer funkcji Hyper-V, zobacz artykuł Wprowadzenie do funkcji Hyper-V - przewodnik (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Konfigurowanie systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej

Maszyny wirtualne dostępne dla użytkowników za pomocą funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu mogą mieć dowolny z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows Vista lub Windows XP.

Ważne

Nazwa maszyny wirtualnej w narzędziu Menedżer funkcji Hyper-V musi odpowiadać w pełni kwalifikowanej nazwie domeny (FQDN) komputera.

Po utworzeniu maszyny wirtualnej i zainstalowaniu systemu operacyjnego należy skonfigurować system operacyjny maszyny wirtualnej w sposób umożliwiający używanie jej jako pulpitu wirtualnego w funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu. Należy wykonać następujące czynności:

  • Dołączyć komputer do domeny usługi Active Directory.

  • Włączyć usługi pulpitu zdalnego.

  • Skonfigurować lokalną grupę Użytkownicy pulpitu zdalnego. Każdy użytkownik, który ma mieć dostęp do maszyny wirtualnej, musi być członkiem lokalnej grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego.

  • Dodać konto komputera serwera funkcji Host wirtualizacji pulpitu zdalnego do lokalnej grupy Administratorzy.

  • Zainstalować najnowszą wersję usług integracji dla funkcji Hyper-V. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Wprowadzenie do funkcji Hyper-V - przewodnik (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim). System Windows 7 zawiera najnowszą wersję usług integracji dla funkcji Hyper-V.

  • Skonfigurować Zaporę systemu Windows tak, aby zezwalała na wyjątek dla połączeń usług pulpitu zdalnego i zdalnego zarządzania usługami.

  • Ustawić wartość 1 we wpisie rejestru AllowRemoteRPC. Ten wpis rejestru znajduje się w następującym podkluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania maszyn wirtualnych, które mają być używane z funkcją Połączenia programów RemoteApp i pulpitu, zobacz stronę https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143453 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Informacje dodatkowe


Spis treści