Als u virtuele machines wilt maken en configureren op een Host voor Extern bureaublad-virtualisatie-server, gebruikt u het hulpprogramma Hyper-V-beheer. Zie Stapsgewijze handleiding Aan de slag met Hyper-V (deze pagina is mogelijk Engelstalig) voor meer informatie over het maken van virtuele machines met het hulpprogramma Hyper-V-beheer.

Het besturingssysteem op de virtuele machine configureren

Op de virtuele machines waartoe gebruikers toegang hebben via RemoteApp- en bureaubladverbindingen kunnen de volgende besturingssystemen worden uitgevoerd: Windows 7, Windows Vista of Windows XP.

Belangrijk

De naam van de virtuele machine in het hulpprogramma Hyper-V-beheer moet overeenkomen met de FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) van de computer.

Nadat u de virtuele machine hebt gemaakt en een besturingssysteem hebt geïnstalleerd, moet u het besturingssysteem van de virtuele machine configureren zodat deze kan worden gebruikt als virtueel bureaublad in RemoteApp- en bureaubladverbindingen. Hiervoor moet u het volgende doen:

  • Voeg de computer toe aan een Active Directory-domein.

  • Schakel Extern bureaublad in.

  • Configureer de lokale groep Externe bureaubladgebruikers. Elke gebruiker die toegang moet krijgen tot de virtuele machine, moet lid zijn van de groep Externe bureaubladgebruikers.

  • Voeg het computeraccount voor de Host voor Extern bureaublad-virtualisatie-server toe aan de lokale Administrators-groep.

  • Installeer de meest recente integratieservices voor Hyper-V. Zie de Stapsgewijze handleiding Aan de slag met Hyper-V (deze pagina is mogelijk Engelstalig) voor meer informatie. Windows 7 bevat de meest recente integratieservices voor Hyper-V.

  • Configureer Windows Firewall zodat er een uitzondering is toegestaan voor Extern bureaublad en Extern servicebeheer.

  • Stel de waarde voor de registervermelding AllowRemoteRPC in op 1. Deze registervermelding is te vinden in de volgende subsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server.

Zie (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143453 (deze pagina is mogelijk Engelstalig)) voor meer informatie over het configureren van virtuele machines voor gebruik met RemoteApp- en bureaubladverbindingen.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave