Het hulpprogramma Extern bureaublad-verbindingsbeheer wordt automatisch geïnstalleerd op elke computer waarop de functieservice Remote Desktop Connection Broker (RD Connection Broker) is geïnstalleerd. Als u Extern bureaublad-verbindingsbeheer wilt gebruiken op een andere computer met Windows Server 2008 R2, kunt u Extern bureaublad-verbindingsbeheer met de volgende procedure op die computer installeren.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Extern bureaublad-verbindingsbeheer installeren met Serverbeheer
 1. Open Serverbeheer op de computer waarop u Extern bureaublad-verbindingsbeheer wilt installeren. U opent Serverbeheer als volgt: klik op Start, ga naar Systeembeheer en klik op Serverbeheer.

 2. Klik in het linkerdeelvenster met de rechtermuisknop op Onderdelen en klik vervolgens op Onderdelen toevoegen.

 3. Vouw op de pagina Onderdelen selecteren achtereenvolgens Remote Server Administration Tools, Hulpprogramma's voor functiebeheer en Hulpprogramma's voor Extern bureaublad-services uit.

 4. Schakel het selectievakje Hulpprogramma's voor Extern bureaublad-Connection Broker in en klik op Volgende.

 5. Klik op de pagina Bevestiging van items die voor installatie zijn geselecteerd op Installeren.

 6. Op de pagina Voortgang van installatie wordt de voortgang van de installatie weergegeven.

 7. Controleer op de pagina Installatieresultaten of de installatie van Hulpprogramma's voor Extern bureaublad-Connection Broker is geslaagd en klik vervolgens op Sluiten.

U kunt Extern bureaublad-verbindingsbeheer vanaf de volgende locaties uitvoeren:

 • Het menu Start

 • Serverbeheer

Opmerking

Extern bureaublad-verbindingsbeheer is alleen beschikbaar in Serverbeheer als de functie Extern bureaublad-services op de computer is geïnstalleerd.

U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u op de RD Connection Broker-server die u wilt configureren, minimaal lid bent van de lokale groep Administrators of over gelijkwaardige rechten beschikt. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Extern bureaublad-verbindingsbeheer uitvoeren via het menu Start
 • Open Extern bureaublad-verbindingsbeheer op de RD Connection Broker-server. U opent Extern bureaublad-verbindingsbeheer als volgt: klik op Start, ga naar Systeembeheer, ga naar Extern bureaublad-services en klik op Extern bureaublad-verbindingsbeheer.

 • Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sbmgr.msc en druk vervolgens op Enter.

Extern bureaublad-serverbeheer uitvoeren via Serverbeheer
 1. Klik op Start, ga naar Systeembeheer en klik op Serverbeheer.

 2. Vouw in het linkerdeelvenster achtereenvolgens Functies en Extern bureaublad-services uit en klik op Extern bureaublad-verbindingsbeheer.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave