Een specifieke virtuele machine die wordt gehost op een Host voor Extern bureaublad-virtualisatie-server, kan worden toegewezen aan een gebruiker in AD DS (Active Directory Domain Services) voor gebruik als een persoonlijk virtueel bureaublad, waartoe de gebruiker vervolgens toegang heeft door RemoteApp- en bureaubladverbindingen te gebruiken.

Hieronder volgen enkele belangrijke overwegingen bij het toewijzen van een persoonlijk virtueel bureaublad aan een gebruiker in AD DS:

  • De gebruiker en de virtuele machine moeten beide lid zijn van een Active Directory-domein.

  • Aan een gebruiker kan slechts één persoonlijk virtueel bureaublad tegelijkertijd worden toegewezen.

  • Een virtuele machine kan als persoonlijk virtueel bureaublad aan slechts één gebruiker tegelijk worden toegewezen.

  • Het functioneel niveau van het Active Directory-domein moet ten minste Windows Server 2008 zijn.

  • De naam van de virtuele machine in het hulpprogramma Hyper-V-beheer moet overeenkomen met de FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) van de computer.

Als u een specifieke virtuele machine als persoonlijk virtueel bureaublad wilt toewijzen aan een gebruiker, gebruikt u hiervoor een van de volgende hulpmiddelen:

  • De wizard Persoonlijk virtueel bureaublad toewijzen in het hulpprogramma Extern bureaublad-verbindingsbeheer.

  • Het hulpprogramma Active Directory - gebruikers en computers in Windows Server 2008 R2.

Belangrijk

Een virtuele machine mag niet lid zijn van een pool met virtuele bureaubladen en tegelijk aan een gebruiker zijn toegewezen als persoonlijk virtueel bureaublad.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave