Om gebruikers toegang te bieden tot RemoteApp- en bureaubladverbindingen, moet u Extern bureaublad-webtoegang (RAD-webtoegang) zodanig configureren dat de bron wordt opgegeven die de RemoteApp-programma's en virtuele bureaubladen aanbiedt die voor gebruikers worden weergegeven. U kunt RAD-webtoegang configureren zodat een van de volgende zaken wordt gebruikt:

 • Een Remote Desktop Connection Broker (RD Connection Broker)-server

 • Een of meer RemoteApp-brons.

Een RD Connection Broker-server biedt gebruikers toegang tot virtuele bureaubladen die worden gehost op Host voor Extern bureaublad-virtualisatie-servers en tot RemoteApp-programma's die worden gehost op Extern bureaublad-sessiehost-servers. Gebruik het hulpprogramma Extern bureaublad-verbindingsbeheer om de RD Connection Broker-server te configureren.

Een RemoteApp-bron is een afzonderlijke Extern bureaublad-sessiehost-server of een farm met identiek geconfigureerde Extern bureaublad-sessiehost-servers waarop RemoteApp-programma's zijn geconfigureerd. U kunt meerdere RemoteApp-brons opgeven. Gebruik RemoteApp-beheer als u RemoteApp-programma's wilt configureren op een Extern bureaublad-sessiehost-server.

Voer de volgende procedure uit om de bron op te geven die RAD-webtoegang gebruikt voor RemoteApp- en bureaubladverbindingen.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u zich bij de RAD-webtoegang-server aanmelden met het lokale Administrator-account of een account dat lid is van de groep Administrators van TS-webtoegang op de RAD-webtoegang-server. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

De bron opgeven voor RemoteApp- en bureaubladverbinding
 1. Maak verbinding met de website van RAD-webtoegang. Gebruik hiervoor een van de volgende methoden:

  • Klik op de RAD-webtoegang-server op Start, wijs achtereenvolgens Systeembeheer en Extern Bureaublad-services aan en klik op Configuratie van Extern bureaublad-webtoegang.

  • Gebruik Internet Explorer om verbinding te maken met de website van RAD-webtoegang. De website bevindt zich standaard op het volgende adres, waarbij server_name de FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) van de RAD-webtoegang-server is:

   https://server_name/rdweb

 2. Met u aan bij de website met het lokale Administrator-account op de RAD-webtoegang-server of een account dat lid is van de groep Administrators van TS-webtoegang op de RAD-webtoegang-server.

 3. Klik op de titelbalk op Configuratie.

  Opmerking

  Als u de website van RAD-webtoegang opent via de optie Configuratie van Extern bureaublad-webtoegang, wordt de pagina Configuratie automatisch geopend.

 4. Selecteer Een RD Connection Broker-server of Een of meer RemoteApp-bronnen.

  Als u Een RD Connection Broker-server selecteert, geeft u in het vak Naam van bron de NetBIOS-naam of de FQDN-naam op van de RD Connection Broker-server.

  Als u Een of meer RemoteApp-bronnen selecteert, geeft u in het vak Naam van bron de NetBIOS-naam of de FQDN-naam op van de RemoteApp-bron. Als u een Extern bureaublad-sessiehost-serverfarm gebruikt als RemoteApp-bron, geeft u de DNS-naam van de farm op. Als u meerdere RemoteApp-brons opgeeft, moet u de namen van elkaar scheiden met een puntkomma.

 5. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Als u Een RD Connection Broker-server hebt geselecteerd, kunt u de verbindingsnaam en verbindings-id opgeven door het hulpprogramma Extern bureaublad-verbindingsbeheer op de RD Connection Broker-server te gebruiken. Zie Eigenschappen van RemoteApp- en bureaubladverbinding configureren voor meer informatie.

Als u Een of meer RemoteApp-bronnen hebt geselecteerd, moet u een verbindingsnaam en verbindings-id opgeven. De verbindingsnaam wordt gebruikt voor de identificatie van de RemoteApp- en bureaubladverbindingen die door de RAD-webtoegang-server wordt aangeboden aan de gebruiker. Als u de verbindingsnaam en verbindings-id wilt opgeven, opent u het bestand %windir%\web\RDWeb\App_Data\RDWebAccess.config op de RAD-webtoegang-server in een teksteditor, zoals Kladblok.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave